การจองตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่น

การจองตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่น ควรจัดลำดับความสำคัญในการเตรียมการ ดังนี้

1. ควรจองที่พักให้ได้ก่อนเป็นอย่างแรก เพราะที่พักที่ถูกใจ ถูกสตางค์ และเดินทางสะดวกจะค่อนข้างหายากหรืออาจจะเต็มเร็วมาก ทางที่ดีควรมีการจองที่พักล่วงหน้า 3 เดือนเป็นอย่างน้อย

2. ตั๋วเครื่องบินคือสิ่งสำคัญลำดับถัดมา ควรเตรียมการจองตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นให้ได้แน่นอนประมาณ 2-3 เดือนล่วงหน้าก่อนกำหนดเดินทางเช่นกัน (ควรจองล่วงหน้าและชำระเงินส่วนที่เหลือในภายหลังจากรู้ผลวีซ่าแล้ว)

3. วีซ่า ควรขอล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน ตามแต่สะดวกและความพร้อม ถ้าเดินทางไปญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกและไม่แน่ใจในคุณสมบัติของตนเอง ผู้เดินทางสมควรจะไปยื่นขอ Visa ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 15 -30 วันเป็นอย่างน้อย เผื่อกรณีเอกสารไม่ครบหรือเหตุล่าช้าต่างๆ

4. หลังจากได้วีซ่าแล้วก็ไปออกตั๋วเครื่องบินและทำการชำระเงินค่าตั๋ว

เช็คตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปญี่ปุ่น
สำหรับสายการบินที่ให้บริการจากไทยไปญี่ปุ่นมีหลากหลายสายการบิน ส่วนจะเลือกบินกับใครนั้นก็ขึ้นอยู่กับแผนการเดินทางและงบประมาณของแต่ละท่าน ท่านสามารถติดต่อขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ Call Center เรื่องการเช็คราควตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นได้ที่
โทรศัพท์หมายเลข 02-300-0361 หรือ 081-910-9747
จันทร์-ศุกร์ 8.30 – 18.30
เสาร์ 8.30 – 12.00
อีเมล์ booking@monskytour.com